V zaměstnání trávíte významnou část života. Pracovní prostředí se neobejde bez nepříjemných událostí, včetně úrazů. Jejich seznam v ČR vypadá hrozivě.

Roční statistika čítá více než 120 úmrtí, 72 000 nahlášených pracovních úrazů a 2,5 miliónu dnů na nemocenské. Přitom stačí dodržovat zásady prevence bezpečnosti.

Rádi Vám pomůžeme s orientací v BOZP a její základní právní úpravě.

Spolupracujeme s odborníky na BOZP k zajišťování úkolů v prevenci rizik, kteří mají osvědčení o získání odborné způsobilosti vydaná dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů s více než 15 letou praxí.

Ochrana zdraví a bezpečnost práce